ประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง

 ราคาพิเศษราชการ

 

 

ติดต่อ    สีรุ้ง   : 088-590-2503

        เสาวรส  : 088-590-2504

www.facebook.com Rayong Resort
flickr Rayong Resort
google Rayong Resort
Rayong Resort Hotel Tel : (+66-33) 012 440 - 3 Mobile : (+66-88) 590 2500
Fax : (+66-33) 012 435 E-mail : rayongresort@rayongresort.com
Sales & Marketing Bangkok Office Mobile : (+66-88) 590 2509
Fax : (+66-2) 255 2392 E-mail : bangkokoffice@rayongresort.com
Copyright © 2010 Rayong Resort Hotel.